مرکز آموزش مجازی

تعداد بازدید:۱۲۹۷۱

خبرها

برگزاری اولین جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با استفاده از بستر مجازی در دانشکده پرستاری. 99/11/11

ادامه خبر

دانشگاه علوم پزشکی اراک به موکس ملی آرمان پیوست. 99/10/22

ادامه خبر

مرکز آموزشی درمانی طالقانی به امکانات آموزش مجازی تجهیز شد. 99/10/14

ادامه خبر

سامانه نوید فعال شد. 99/9/22

ادامه خبر

هزارمین کلاس آنلاین در دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار گردید. 99/9/19

ادامه خبر

وبینار اورژانس های مامایی در مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی با همکاری مرکز آموزش مجازی برگزار شد. 99/9/19

                                                                                                                                                                                                       ادامه خبر

  

 

کلید واژه ها: آموزش مجازی مرکز یادگیری الکترونیکی

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۹