ارسال مدارک از طریق پست

                                                                                

               

   

  •    نشانی: ا راک- سردشت- میدان بسیج- سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی- مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص)- ساختمان معاونت آموزشی - اداره دانش آموختگان- طبقه دوم
  •  کد پستی: 6941-7-38481
  • صندوق پستی:  1884-38195
  •   شماره تلفن اداره دانش آموختگان: 34173379
  •         فکس: 34173639
  • مدارک لازم جهت پست