آدرس پستی

  •    نشانیا راک- سردشت- میدان بسیج- سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی- مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص)- ساختمان معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی- طبقه دوم
  •  کد پستی: 38481-7-6941
  • صندوق پستی:  1884
  •   شماره تلفن اداره دانش آموختگان: 34173379
  •         فکس: 34173639