کارشناسان ستاد شاهد

 

 

                            طاهره سیفی

وضعیت استخدامی

رسمی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

رشته

روانشانسی

تلفن تماس

4173528-0861

 

                              سارا عابدی

وضعیت استخدامی

رسمی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

رشته

آموزش پزشکی

تلفن تماس

34173528-086

 

کلید واژه ها: کارشناس ستاد شاهد

آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۳۹۹