خبرنامه ستاد شاهد و ایثارگران

خبرنامه ستاد شاهد و ایثارگران

بسمه تعالی

 

تغییر زمان ثبت نام دانشجویان شاهد وایثارگر در سامانه نقل وانتقال

مهلت تعیین شده  :

1399/9/8 لغایت 1399/9/12

 

 

 

 

کلید واژه ها: خبر ستاد شاهد

آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۳۹۹