خبرنامه ستاد شاهد و ایثارگران

خبرنامه ستاد شاهد و ایثارگران

بسمه تعالی

اطلاعیه

برگزاری ترم تابستان 98 توسط ستاد شاهد وایثارگر

ترم تابستان برای کلیه دانشجویان متقاضی  رشته های پزشکی ،دندانپزشکی ،پرستاری وکاردرمانی   با  رعایت ضوابط آموزشی وپرداخت شهریه به شرح دروس ذیل برگزار میشود .

متقاضیان جهت ثبت نام به آموزش دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند

عناوین دروس

ردیف

نام درس

گروه هدف

 
 

1

فارماکولوژی 1

دانشجویان پزشکی

 

2

آناتومی مغز واعصاب

دانشجویان پزشکی

 

3

آناتومی مغز واعصاب

دانشجویان کاردرمانی

 

4

فارماکولوژی

دانشجویان دندانپزشکی

 

5

بیوشیمی

دانشجویان پرستاری