درخواست صدور گواهی کارگاه های برگزار شده

جهت ارزشیابی نام کارگاه  را کلیک کنید.

ردیف

عنوان برنامه

 

تاریخ کارگاه

 

روز هفته 

 

ساعت 

 

حضوری/غیر حضوری

مدرس

تاریخ مجازی**

 

1

آشنایی با دانش پژوهی و فرایند نویسی 

 

1399/12/5 

 

سه شنبه

10-12

سالن امام جواد

دکتر روزبهانی

1399/12/10

 

2

 

 چگونه یک دوره یادگیری الکترونیکی تهیه کنیم

 

1399/12/12 

 

سه شنبه

10-12

سالن امام جواد

دکتر محمد بیات

1399/12/19

 

3

 

 نحوه نگارش طرح درس و انواع آن 

 

 1399/12/16

 

شنبه

10-12

سالن امام جواد

دکتر مهسا شکور

1399/12/23

 

4

صلاحیت های بالینی 

 

 1399/12/19

 

سه شنبه

10-12

وبینار

دکتر نوشین سجادی

1399/12/25

 

5

چگونه مهارتهای ارتباطی خود را تقویت کنیم(محور استاد دانشجو)

400/2/26 

یکشنبه

10-12

سالن امام جواد

دکتر زهره عنبری

400/2/29

6 روش تدریس انگیزشی 400/2/28 سه شنبه 10-12 وبینار دکتر احمری طهران 400/2/30
7 استاندارد سازی سوالات 400/03/01 شنبه 10-12 وبینار دکتر محمود کهن 400/03/03
8 آموزش در بخش 400/03/04 سه شنبه 10-12 وبینار دکتر احمری طهران 400/3/08
9 برگزاری آزمونهای آنلاین 400/03/09 یکشنبه 10-12 وبینار دکتر علی نوروزی 400/03/11
10 تولید محتوای مجازی 400/03/12 چهارشنبه 10-12 وبینار دکتر قلعه نویی 400/3/16
11 استدلال بالینی 400/03/18 سه شنبه 10-12 وبینار دکتر محمد حسین زاده 400/03/24
12  کارآزمایی بالینی 400/03/23 یکشنبه 10-12 سالن امام جواد دکتر مراد زاده 400/03/29
13 گزارش صبحگاهی 400/03/26 چهارشنبه 10-12 وبینار دکتر محمد حسین زاده 400/03/29
14 روشهای نوین سنجش 400/03/31 دوشنبه 10-12  وبینار دکتر محمودکهن 400/04/02

 

   

 

کلید واژه ها: درخواست صدور گواهی کارگاه توانمندسازی

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۹