اداره خدمات آموزش

تعداد بازدید:۸۲۸

معرفی همکاران اداره خدمات آموزش معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

رییس اداره آموزش

خانم فاطمه ربیعی شماره تماس داخلی:    406

 

کارشناس مسئول پذیرش و  ثبت نام

خانم مریم ابراهیم آّبادی شماره تماس داخلی:    445

 

کارشناس امور ثبت نام

خانم مهری تیموریان  شماره تماس داخلی:    406

 

کارشناس امور میهمانی

خانم نرگس تونس شماره تماس داخلی:    447

 

کارشناس نقل و انتقالات -انصراف

خانم اکرم شکرایی مقدم شماره تماس داخلی:    422

 

کارشناس انتقالات و امور اتباع

خانم آزاده شوقی شماره تماس دخلی:   437

 

کارشناس نظام وظیفه و خروج از کشور

خانم مهران پوینده شماره تماس داخلی:    422

 

شماره تماس مستقیم اداره خدمات آموزش  34173515

شماره تماس مستقیم اداره ثبت نام   34173515

 

 

کلید واژه ها: آموزش

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۸