اعضای شورای پژوهش در آموزش

اعضا شورای پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1399

 

 

 

نام و نام خانوادگی

پست اجرایی

سمت

 1.  

دکتر سعید چنگیزی آشتیانی

معاون آموزش

رئیس شورا

 1.  

دکتر داود حکمت پو

مدیر EDC

نایب رئیس شورا

 1.  

دکتر پگاه محقق 

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

عضو شورا

 1.  

دکتر مهسا شکور

عضو هیات علمی EDC

عضو شورا

 1.  
دکتر محمد بیات عضو هیات علمی دانشکده پزشکی عضو شورا
 1.  
دکتر رحمت اله مرادزاده

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

عضو شورا

 1.  
 دکتر حسین فتح اله زاده عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی عضو شورا
 1.  

دکتر شهریار خسروی

عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی

عضو شورا

 1.  
 دکتر مهران شایگان فر عضو هیات علمی دانشکده پزشکی عضو شورا
 1.  

 دکتر فاطمه قهرمانی

عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

عضو شورا

 1.  
دکتر نسرین روزبهانی عضو هیات علمی دانشکده بهداشت عضو شورا
 1.  

دکتر جواد جواهری

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

عضو شورا

 1.  
 دکتر بهروز کریمی عضو هیات علمی دانشکده بهداشت عضو شورا
14.

 دکتر کتایون وکیلیان 

عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی  عضو شورا
15.

 دکتر شراره خسروی 

عضو محترم هیات علمی دانشکده پرستاری عضو شورا
16.

 دکتر مریم باعزم 

 

عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی  عضو شورا

 

کلید واژه ها: اعضای شورا پژوهش در آموزش

آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۳۹۹