اعضای کمیته دانش پژوهی

1

جناب آقای دکتر سعید چنگیزی آشتیانی 

 

رئیس کمیته

2

جناب آقای  دکتر داود حکمت پو 

دبیر کمیته

 

3

سرکار خانم دکتر کبری راهزانی 

 

عضو کمیته

4

سرکار خانم دکتر کتایون وکیلیان

 

عضو کمیته

5

سرکار خانم دکترمهسا شکور

 

عضوکمیته

کلید واژه ها: اعضا دانش پژوهی

آخرین ویرایش۲۲ دی ۱۳۹۸