اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۲۳۷۷

  

نام و نام خانوادگی: دکتر مهنا رجبی        

رشته تحصیلی:مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی

پست الکترونیک:  rajabimohana68@gmail.com

تلفن مستقیم: 08633838618

شماره تماس داخلی: 618

آدرس:یدان بسیج - خیابان بیمارستان امیرالمومنین- مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)- ساختمان امام محمد باقر(ع) - طبقه سوم - معاونت آموزش - مرکز مطالعات  و توسعه آموزش علوم پزشکی

رئوس وظایف :  عضو هیأت علمی- مسئول اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی

 

 

 

 

کلید واژه ها: مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی اعضای هیات علمی

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۴۰۱