وظایف رئیس اداره خدمات آموزشی

ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان مقاطع کاردانی ،کارشناسی ، دکتری عمومی اعم از روزانه و آموزش آزاد از بدو ثبت نام اولیه تا قبل از فراغت از تحصیل به شرح زیر بر عهده اداره خدمات آموزشی است: 

1- ثبت نام اولیه از پذیرفته شدگان و تکمیل پرونده تحصیلی ایشان

2- رسیدگی به وضیعت مشمولین و انجام مکاتبات لارم با حوزه نظام وظیفه مربوطه 
3- رسیدگی به در خواست های متقاضیان  میهمانی ، انتقال و جابجایی و تغییر رشته دانشجویان از طریق شورای آموزشی دانشگاه یا شورای نقل و انتقالات 
4- مکاتبات لازم با سازمان سنجش آموزش کشور در مورد اعلام ظرفیت پذیرش ، انعکاس لیست مغایرت ها و سایر مکاتبات 

5- رسیدگی به وضیعت تحصیلی دانشجویان و تنظیم گزارش وضعیت تحصیلی جهت مراجع ذیصلاح 

6- ارسال ائیین نامه و دستورالعمل ها ی آموزشی و اجرایی به دانشکده های تابعه و مکاتبات لازم به منظوز حل و فصل برخی از ابهامات مطروحه 

7- مکاتبات لازم با اداره کل دانشجویان و دانش آموختگان داخل و نیز حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع به منظور حل و فصل برخی ار موارد آئین نامه آموزشی و یا دستورالعمل های اجرائی 
8- اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان به مراجع و سازمان های مجاز درخواست کننده 
9- نظارت بر اجرای آئین نامه های آموزشی در دانشکده های تابعه 

10- مسئولیت و انجام امور دبیرخانه شورای آموزشی دانشگاه، هماهنگی جهت برگزاری جلسات شورا، پیگیری ابلاغ مصوبات شورا.

کلید واژه ها: اداره خدمات آموزشی

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۹