وظایف رئیس اداره خدمات آموزشی

تعداد بازدید:۱۷۵۶

- مسئولیت نظارت و کنترل کلیه امور خدمات آموزشی از مقطع کاردانی تا دکترای حرفه‌ای دانشجویان.

- نظارت بر اجرای آیین نامه‌ها، مقررات آموزشی در دانشکده‌های تابعه و ایجاد هماهنگی بین آنها.

- مسئولیت و انجام امور دبیرخانه شورای آموزشی دانشگاه، هماهنگی جهت برگزاری جلسات شورا، پیگیری ابلاغ مصوبات شورا.

کلید واژه ها: اداره خدمات آموزشی

آخرین ویرایش۲۹ مرداد ۱۴۰۱