وظایف کارشناس واحد نقل و انتقال به این دانشگاه

تعداد بازدید:۶۸۹

- رسیدگی به کلیه درخواستهای متقاضیان انتقال، تغییررشته به این دانشگاه پس از ثبت نهائی در سامانه نقل و انتقالات وزارت متبوع.

- رسیدگی به درخواستهای انتقال دانشجویانی که در دانشگاههای خارج کشور مشغول به تحصیل می باشند.

- صدور مرخصی تحصیلی دانشجویان.

- تکمیل شاخص های اختصاصی و ارزیابی وعملکرد معاونت آموزش .

- رابط آماری معاونت آموزشی.

-  درخواست ریز نمرات دانشجویان جهت معادلسازی  واحدها.

- تشکیل پرونده دانشجویان بین الملل پس از پذیرش در این دانشگاه.

آخرین ویرایش۲۹ مرداد ۱۴۰۱