مدارک لازم جهـــــــت اخذ گواهی موقت

سمیه مظفری

Top of Form

Bottom of Form

مدارک لازم جهت صدور گواهی موقت : 

1- تصویر کارت ملی (پشت و رو ) .

2- تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت خدمت (برای آقایان- پشت و رو )

3- تصویر کلیه صفحات شناسنامه( در صورتی که بعد از فراغت از تحصیل در مشخصات شناسنامه تغییراتی ایجاد شده باشد ، لازم است  کلیه صفحات شناسنامه به تایید دفترخانه محضری برسد ).

4-تصویرگواهی پایان و یا معافیت از طرح نیروی انسانی (مشمول  رشته های طرح دار ).

5- تصویر گواهی تسویه حساب ویا تقسیط بدهی صندوق رفاه دانشجویان .

توجه : به منظور دریافت گواهی فوق بایستی با شماره تلفن 34173868-086- خانم خدابخشی – کارشناس صندوق رفاه دانشگاه تماس حاصل نموده و در صورت ارسال گواهی فوق توسط ایشان ، گواهی موقت  صادر خواهد شد .

6- واریز مبلغ 1000 ( هزار ) تومان به حساب شماره  540100004001000901001082 IR بانک ملی – نزد بانک مرکزی – به نام خزانه داری کل کشور ( قابل پرداخت در کلیه شعب  بانک ملی )

7- دو قطعه عکس جدید ( در صورت عدم وجود در پرونده )

تمام مدارک فوق به آدرس زیر ایمیل شود  gavahi@arakmu.ac.ir

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 34173484  خانم عاجلو- خانم دربندی  تماس بگیرید.

توجه:   مدارک صادر شده از طریق دفتر پیشخوان به آدرس پستی که ارائه نموده اید ارسال خواهد شد ، لذا  در هنگام تماس                  همکاران دفتر پیشخوان ( خانم محمدی- خانم بادران ) همکاری لازم را داشته باشید .

نکته 2 :  در صورت مفقود شدن گواهی موقت ، صدور المثنی پس ازانجام مراحل زیر امکان پذیر میباشد :

  1-  تهیه یک برگ استشهاد محلی که به امضاء حداقل سه نفر رسیده باشد . (فرم پیوست)

2-   تایید یکی از امضاها به وسیله یکی از مراجع رسمی ( محضر ثبت اسناد – کلانتری محل یا یکی از ادارات دولتی یا یکی از نهادهای انقلابی ) و ارایه آن به اداره دانش آموختگان دانشگاه .

3-  ارایه یک برگ تعهد به معاونت آموزشی دانشگاه (فرم پیوست)

 4- لازم به ذکر است جهت ارسال مدارک از طریق پست بایستی مراحل زیر انجام شود .


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۴۰۰