شرح وظایف رئیس اداره خدمات ماشینی

تعداد بازدید:۶۸۰

1-     پشتیبانی و بروزرسانی سامانه های الکترونیکی معاونت کلیه اطلاعات و نسخه های نرم افزار بروزرسانی می گردد . و از طریق پرتال مدیریت آموزش – خدمات الکترونیکی قرار داده تا در اختیار کلیه کاربران آموزش قرار گیرد.

 2-     فراهم آوردن مقدمات انجام عملیات آموزشی دانشجویان طبق نیازهای اعلام شده ازطرف حوزه معاونت آموزشی بصورت ماشینی

از قبیل: ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ،تعریف دروس, تهیه فرمهای انتخاب واحد, حذف واضافه, حذف اضطراری و... قبل ازعملیات مربوطه, تهیه لیستهای مختلف, ورود نمرات بطور صحیح و تهیه گزارشات ( آماری ،کارنامه و...)

3-     استمرار و بهبود خدمات ماشینی دانشجویان منطبق بانیازهای مدیریت حوزه. پیگیری در تمام موارد درخواستی تا رسیدن به حصول نتیجه انجام می گردد.

4-     توسعه سیستم آموزشی موجود و ایجاد قابلیتهای جدید.با عنایت به تکریم ارباب رجوع ، صرفه جویی در منابع مالی دانشگاه ، درخواست دانشکده ها ، درخواست کاربران آموزش و همچنین توسعه دولت الکترونیکی .

5-     حفظ وحراست ازاطلاعات تحصیلی دانشجویان با توجه به محرمانگی کلیه اطلاعات از قبیل مشخصات عمومی و تحصیلی دانشجویان آعم از  شاغل به تحصیل و دانش آموخته در سیتم حفظ می گردد.

6-     طراحی وپیاده سازی فرمهای مختلف تحصیلی واستانداردسازی آنها: کارشناسان فرمت مکاتبات اخذ و در برنامه ی نرم افزار طراحی می گردد . از قبیل کارت های آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی و .........................

7-     اتصال دانشکده های تابعه و سایر واحدهای متقاضی دربهره گیری ازشبکه اطلاع رسانی سیستم خدمات آموزشی (سما).

8-     تعریف  کد کاربری و پسورد با تعیین سطح دسترسی خاص هر کارشناس  در نرم افزار آموزش و  IBS جهت  اتصال به شبکه آموزش .

9-     تهیه نرم افزارهای موردنیازحوزه معاونت آموزشی براساس نیازهای تعریف شده.

 10-تهیه گزارشان آماری وتحلیلی متنوع ازمجموعه بانک اطلاعاتی موجود در جهت تامین نیازهای اطلاعاتی مدیریتی واجرائی. تهیه و ارسال گزارشات آماری با توجه به درخواست واحد های مختلف با فرمت های گوناگون از قبیل تعداد دانشجو ، بر اساس دانشکده ، رشته تحصیلی ، مقطع تحصیلی ، جنس ، سال ورود ، سهمیه ورود ، از طریق نرم افزار استخراج گردیده و به واحد های متقاضی طی نامه رسمی ارسال می گردد .

11-پشتیبانی فنی سیستم استعداد درخشان تحت وب حوزه.

12-پشتیبانی فنی سیستم تحت وب ستاد شاهد و ایثاران حوزه.

13-پشتیبانی فنی سیستم تحت وب ثبت نمرات اساتید و هیات علمی دانشگاه تحت وب حوزه.

14-پشتیبانی فنی سیستم تحت وب ارزشیابی آنلاین اساتید و هیات علمی دانشگاه.

15-پشتیبانی فنی سیستم تحت وب نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان  دانشگاه.

16-ترویج و آموزش استفاده از تسهیلات کامپیوتری موجود در میان نیروهای حوزه معاونت آموزشی.طی برگزاری کارگاههای آموزشی

17-نشر و بسط تجربیات کاربردی استفاده نرم افزارهای حاصله به محیطهای برون دانشگاهی.

عناوین مسئولیت ها :

1-     رئیس اداره خدمات ماشینی

2-     مدیر سیستم نرم افزار جامع آموزس (سما)

3-     کارشناس مسئول خدمات آموزش (ثبت نام )

4-     مسئول پرتال صدور مجوز

5-     مسئول پرتال سازمان سنجش

6-     مسئول پرتال فارغ التحصیلان

7-     مسئول نرم افزار تحت وب استعداد درخشان

8-     مسئول نرم افزار FTP نرم افزار کاربردی ارتباط معاونت آموزش با معاونت آموزشی وزارت متبوع

9-     مسئول تایید کارنامه های تحصیلی صادره  از سوی مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

10-نماینده تام اختیار معاونت آموزش در خصوص آموزش مجازی برنامه آموزش مدیریت جامع

11-نمایند استراتژی اداره خدمات ماشینی در حوزه معاونت

12-نماینده معاونت آموزش در حوزه اعتبار بخش

13-ادمین و مسئول راه اندازی نرم افزار تحت وب ارزشیاب کیفیت تدریس استادان

14-ادمین و مسئول راه اندازی نرم افزار تحت وب اساتید شامل همکار از همکار ، مدیر گروه از     همکار و اساتید گروه معارف

15-ادمین و مسئول راه اندازی سامانه تحت وب میهمانی دانشجویان

16-ادمین و مسئول راه اندازی سامانه تحت وب نقل و انتقالات درون دانشگاهی و برون دانشگاهی

17-مدرس گارگاه های آموزشی نرم افزار آموزش

18-نماینده دانشگاه در حوزه حفظ آثار دفاع مقدس

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۸