شیوه نامه حیطه ها

تعداد بازدید:۱۲۰۲

حیطه آموزش پزشکی

حیطه استدلال بالینی  

حیطه کارآفرینی 

حیطه کارآفرینی 2

 حیطه مدیریت نظام سلامت 

 حیطه مطالعات میان رشته ای 

کلید واژه ها: المپیاد شیوه نامه حیطه های دوازدهمین

آخرین ویرایش۰۳ آبان ۱۴۰۱