مسئول مرکز آموزش مجازی

دکتر محمد بیات                                           
سمت: مسئول مرکز
تخصص: علوم تشریح
رتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: anatomy523@gmail.com

 

آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۳۹۹