مسئول مرکز آموزش مجازی

تعداد بازدید:۱۴۴۹

دکتر فاطمه قهرمانی

             

سمت: مسئول مرکز
Ph.D. in Medical Physics
رتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 

f.ghahremani@arakmu.ac.ir

CV

 

آخرین ویرایش۰۱ آذر ۱۴۰۰