برنامه عملیاتی و راهبردی

تعداد بازدید:۱۷۸۸

برنامه عملیاتی                                                                                                                                                                      برنامه راهبردی

                           

 

کلید واژه ها: برنامه راهبردی برنامه عملیاتی مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی برنامه عملیاتی راهبردی

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۴۰۲