کارگاه های آموزشی (توانمندسازی اعضای هیئت علمی)

تعداد بازدید:۱۷۴۳


توسعه ی حرفه ای اعضای هیئت علمی یکی از ابعاد برنامه ریزی های توسعه منابع انسانی در دانشگاه ها است. فراهم نمودن بسترها و فرصت های برابر آموزشی برای اساتید، یکی از اقدامات مهم در راستای تأمین امکان رشد و ارتقاء مرتبه علمی آنها است. به همین منظور و در راستای سهولت دسترسی و فراهم نمودن امکان آموزش در هر زمان و هر مکان، فیلم مهمترین کارگاه های آموزشی  مورد نیاز اساتید که در سطح 
دانشگاه های کشور برگزار گردیده است، تهیه و امکان دانلود آنها فراهم گردیده است.

عنوان کارگاه

لینک دانلود

استدلال بالینی

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

روش های آموزش درمانگاهی

دانلود

یادگیری مبتنی بر مسئله

یادگیری مبتنی بر تیم

دانلود

آموزش نگارش طرح درس

دانلود

OSCE, DOPS, Mini Cex

دانلود

آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد

دانلود

مدل های تدریس ترکیبی

دانلود

حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم، آموزش پاسخگو

دانلود

انیمیشن در آموزش

دانلود

تدریس با تکنیک های پرورش خلاقیت

دانلود

ارزشیابی استاد

دانلود

لاگ بوک و پورت فولیو، 

دانلود

ژورنال کلاب

دانلود 

تدریس بالینی

دانلود

Portfolio Coaching دانلود
آشنایی با فرایند نویسی (شهید مطهری)

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

تدریس مبتنی بر مبنای دانش علوم مغز و ذهن دانلود
تدریس مبتنی بر هوش هیجانی دانلود
اصول و مبانی راه اندازی کسب و کارهای حوزه سلامت دانلود
آزمون های استدلال بالینی دانلود
آشنایی با PMP دانلود
آخرین ویرایش۳۰ خرداد ۱۴۰۱