همایش کشوری مرجعیت علمی دانشگاه :آلاینده ها وسلامت

کمیته علمی 

کمیته اجرایی 

برنامه زمانبندی همایش 

دستورالعمل شرکت در وبینار

فرم ارزشیابی همایش

راه های ارتباطی

واحد برگزاری همایش - سرکار خانم معصومه صفی خانی : 3838381-086

واحد فناوری اطلاعات - جناب آقای مهندس شاهین صارمی : 3838375-086   

واحد فناوری اطلاعات - جناب آقای مهندس سجاد مویدی : 09188625530

کلید واژه ها: همایش کمیته علمی کمیته اجرایی شرکت در همایش

آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۴۰۰