سالروز عملیات افتخار آفرین مرصاد

تاریخ برگزاری : ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ مناسبت ها