روز کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای

تاریخ برگزاری : ۰۶ مرداد ۱۳۹۸ مناسبت ها