معرفی مدیر اداره تجهیزات پزشکی

مهندس عباس مهرآبادی

تلفن مستقیم:08633688995

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۳۲۲