نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
تعهد نامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزمات مندرج در ضابطه برچسب گذاریاداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی
الزامات برچسب گذاری محصولات غذایی و اشامیدنی تراریختهاداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی(تنظیم نشده)
نحوه اجراء دستورالعمل اجرایی واحد های کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی
ابلاغ نحوه ارائه مدارک درخواست بررسی شرایط فنی و بهداشتی،صدور،تمدید و اصلاح پروانه ورود مواد اولیه و محصولات فرایند شده غذایی و آشامیدنیاداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی
Book۱اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی
Book۲اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی
فرم تعهدنامه محضری مدیر عامل و مسئول فنیاداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی(تنظیم نشده)
فرم پرسش نامه محضری مسئول فنی و مدیر عاملاداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی(تنظیم نشده)
طرح پایش لیبل گذاریاداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی
راهنمای نحوه تهیه نقشه واحد تولیدیاداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی
تعهدنامه نشانگر رنگی تغذیه ایاداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی
تعهدنامه محضری لیبل گذاریاداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی
تعهدنامه محضری بسته بندی بالکفراورده های آرایشی و بهداشتیاداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی(تنظیم نشده)
تعهد محضری رعایت فاصله از مراکز آلایندهاداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی
تعهد محضری رعایت فاصله ازد مراکز آلایندهاداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی
اطلاعات پروانه های ساختاداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کنند پوشش ها و درزگیر پلیمری مورد مصرف جهت بسته بندی های فلزی در تماس با غذااداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی
تغییر شماره های حساب فیش های واریزی جهت پروانه های بهداشتیاداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی(تنظیم نشده)
قابل توجه واحدهای تولیدی مستقر در محدوده شهرستانهای ساوهٰ زرندیه و مامونیهاداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی(تنظیم نشده)
فرم شماره ۱اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی