اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

نقش مردم، مسئولین و سمن ها در کاهش/ کنترل مصرف دخانیات

در خصوص مقوله دخانیات  چالش های مکرر داشتیم و جهت بهبود شرایط هماهنگی لازم با سازمان ها،  دستگاه ها و ادارات.. و دستگاه قضایی و نیز انتظامی بعمل آمد. برنامه عملیاتی و سند کنترلی تدوین شد و در شورای سلامت تشریح شد و با برنامه محور نمودن فعالیت ها، خدمات و پایش و رصد و بازخورد مکرر اعمال شد.چتر خدمات افزایش یافت و لایه های نظارتی گستره یافت وعملیات های مکرر پاکسازی مناطق با ریسک بالا اعمال شد.

ادامه مطلب

دکتر علیمحمدی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی

در حوزه سلامت زحمات زیادی برای ارتقا سطح سلامت جامعه کشیده شده است و در این دو سالی که ما با کرونا درگیر بودیم،  همکاران ما در حوزه بهداشت، پایگاه های سلامت،مراکز واکسیناسیون و.... زحمات زیادی کشیدند.

ادامه مطلب

توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن رویکرد کاهش خطر بلایا امکانپذیر نیست

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: بدون شک برنامه ریزی در جهت ارتقاء ظرفیت های جامعه می تواند به کاهش خطر و توانمندی افراد، سازمان ها و جوامع در جهت مدیریت خطر بلایا منجر گردد.

ادامه مطلب