اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

لزوم همکاری مردم، مسئولین و سمن ها در مبارزه با پیری جمعیت/ نرخ رشد جمعیت هفت دهم است

مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: نرخ رشد جمعیت در ایران هفت دهم است که این مهم نگرانی ها را درباره سالمندی جمعیت و خطرات و پیامدهای منفی آن برای جامعه در همه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افزایش داده است، لذا مردم، مسئولین و سمن ها در کنار یکدیگر می توانند با برنامه‌ریزی درست این بحران را کنترل کنند.

ادامه مطلب