بسته ها

تعداد بازدید:۲۸۹۶

بسته آموزشی نمک قند چربی    روش نشستن صحیح   

اسهال و استفراغ   دردقفسه سینه

خودمراقبتی در افسردگی   سالمندی سالم

 

سردرد ناگهانی   دوری از سیگار و قلیان

 

تروما   سوختگی

احیای قلبی فقط با دست   کنترل خونریزی خارجی

سلامت دهان و دندان   مسمومیت با مونواکسید کربن

 

آمادگی خانوار در مقابل بلایا   کمک خواهی از اورژانس

 

آموزش حرکت در افراد دارای ناتوانی ناشی از ضایعات نخاعی   پیشگیری از سقوط سالمندان

 

پیشگیری از دیابت   فعالیت بدنی