آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نسخه پنجم فلوت چارت تشخیص و درمان سرپایی و بستریدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل واکسن سال ۱۳۹۸دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل واکسن هاری در افراد دارای نقص ایمنی سال ۱۳۹۸دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل مصرف واکسن آنفلوانزای انسانی- سال ۱۳۹۷دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
تدوین راهنمای بالینی عقرب گزیدگیدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
پیشگیری، درمان و مراقبت گزش جانوران زهرآگین (عقرب)دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
راهنمای کشوری پیشگیری از مارگزیدگی و درمان آن)ویژ ه پزشکان)دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به وبادستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
۱- دستورالعمل مدیریت مراقبت ودرمان TBو HIVدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
پیشگیری از انتقالHIV ، از مادر به کودکدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
پیشگیری از انتقال HIV ، از مادر به نوزاد - ۱دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
پیشگیری از انتقال HIV ، از مادر به نوزاد - ۲دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
پیشگیری از انتقال HIV ، از مادر به نوزاد - ۳دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
HIV مراقبت و درمان در بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۵ سال - ۱دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
HIV مراقبت و درمان در بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۵ سال - ۲دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
HIV درنوجوانان و بزرگسالان - ۳دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
شکایتها و بیماری های شایع در مبتلایان به اچ آی وی - ۱دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
شکایتها و بیماری های شایع در مبتلایان به اچ آی وی - ۲دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
۲ - مدیریت مراقبت و درمان عفونت همزمان TBو HIVدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
مشاوره و آزمایش اچ آی ویدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر