آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
۱- دستورالعمل مدیریت مراقبت ودرمان TBو HIVدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
۲ - مدیریت مراقبت و درمان عفونت همزمان TBو HIVدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
HIV درنوجوانان و بزرگسالان - ۳دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
HIV مراقبت و درمان در بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۵ سال - ۱دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
HIV مراقبت و درمان در بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۵ سال - ۲دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
Standard precautionsدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
اطلاع رسانی در مراحل مختلف یک بحراندستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
بهداشت دستدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانیدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
پیشگیری از انتقال HIV ، از مادر به نوزاد - ۱دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
پیشگیری از انتقال HIV ، از مادر به نوزاد - ۲دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
پیشگیری از انتقال HIV ، از مادر به نوزاد - ۳دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
پیشگیری از انتقالHIV ، از مادر به کودکدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
پیشگیری، درمان و مراقبت گزش جانوران زهرآگین (عقرب)دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
تدوین راهنمای بالینی عقرب گزیدگیدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
تزریقات ایمن - ۱دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
تشخیص آزمایشگاهی ویبریو کلرا (وبا)دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل اجرایی مراقبت بیماریها در زائریندستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل اجرایی مقابله با پاندمی آنفلوانزادستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل اورژانس پیش بیمارستانی-تب خونریزی دهنده.دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر