لزوم درج شناسه ORCID نویسندگان در مقالات مجلات

لزوم درج شناسه ORCID نویسندگان در مقالات مجلات

۲۶ آذر ۱۳۹۷ | ۰۷:۴۸ کد : ۲۱۳۲ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۶
اهدف فراهم سازی امکان شناسایی، تمایز و ویکتاسازی اسامی نویسندگان مقالات ، مقرر گردید از ابتدای سال ۱۳۹۷، ثبت و نمایش شناسه ORCID رایگان برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. مجلات مذکور بایستی همانند دیگر مجلات معتبر جهانی هنگام دریافت مقاله شناسه ORCID هر نویسنده را اخذ نموده و پس از انتشار مقاله در نسخه مربوطه در وب سایت مجله نمایش دهند. بستر نرم افزاری لازم برای اینکار قبلا در تمامی سامانه های مورد استفاده مجلات کشور فراهم شده است. اجرای این ابلاغیه برای تمامی شماره های منتشر شده مجلات فارسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ و زمان متناظر آن برای مجلات انگلیسی الزامی است.
لزوم درج شناسه ORCID نویسندگان در مقالات مجلات

نظر شما :