حمایت مالی موسسه نیماد از طرحهای تحقیقاتی بر اساس اولویتهای تحقیقاتی اعلام شده

حمایت مالی موسسه نیماد از طرحهای تحقیقاتی بر اساس اولویتهای تحقیقاتی اعلام شده

۲۶ آذر ۱۳۹۷ | ۰۷:۵۱ کد : ۲۱۳۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۸۲
موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) بر اساس اولویتهای تحقیقاتی اعلام شده و بر اساس شیوه نامه از طرحهای تحقیقاتی طی فراخوانهای سال ۹۷ حمایت مالی می کند. موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) بر اساس اولویتهای تحقیقاتی اعلام شده و بر اساس شیوه نامه از طرحهای تحقیقاتی طی فراخوانهای سال ۹۷ حمایت مالی می کند. عناوین گرنتهای مربوطه به شرح زیر می باشد: گرنت اصلی موسسه گرنت محقق جوان گرنت پژوهشگر فرهیخته گرنت مقاله برتر گرنت با اعتبار محدود جهت اطلاعات بیشتر می توانید به سایت موسسه مراجعه کنید یا اینجا کلیک کنید
حمایت مالی موسسه نیماد از طرحهای تحقیقاتی بر اساس اولویتهای تحقیقاتی اعلام شده

نظر شما :