معاون

معاون

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

نام و نام خانوادگی علیرضا کمالی
رشته تخصصی متخصص بیهوشی
رتبه علمی دانشیار
پست الکترونیک alikamaliir@yahoo.com
آدرس محل کار  اراک – میدان بسیج – مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی اراک
تلفن محل کار 086-34173645

 

کلید واژه ها: معاوندکتر علیرضا کمالیمعاون تحقیقات و فناوری

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۸