کارکنان

تعداد بازدید:۹۴۸

*********************************************************************************************************************
نام و نام خانوادگی: سرکار خانم سارا سادات گل محمدی
سمت اداری: دبیر شورای پژوهشی
شرح وظایف: هماهنگی جهت برگزاری جلسات و ارسال نامه های کارشناسان طرح ها و مجریان و پیگیری آنها و تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی
پست الکترونیک: 

*********************************************************************************************************************

نام و نام خانوادگی: جناب آقای رضا سپهری پویا
سمت اداری: رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
شرح وظایف:  ورود اطلاعات مربوط به ارزیابی مرکز تحقیقات، جمع آوری و پیگیری مستندات مربوط به راه اندازی مراکز تحقیقات، جمع آوری و پیگیری مدارک متقاضیان دکتری تخصصی پژوهشی، پیگیری امور مربوط به ارتقاء پایه اعضاء هیات علمی، انجام امور مربوط به آموزش کارکنان، شرکت در جلسات کمیته اجرایی آموزش، انجام امور مربوط به علم سنجی و تهیه H-Index سالانه اعضای هیئت علمی
پست الکترونیک: rezasepehrip@gmail.com

*********************************************************************************************************************

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم عصمت عسگری
سمت اداری: کارشناس پژوهش
شرح وظایف: مدیر سامانه پژوهان، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات درج شده، رفع اشکالات نرم افزاری، اضافه نمودن فیلدهای اطلاعاتی شبکه ستادی و تحت وب سامانه پژوهان، مسئول ساب پورتال معاونت و مدیریت تحقیقات،درج و بارگذاری اطلاعات ارسالی در پورتال معاونت و مدیریت تحقیقات مسئول ساب پورتال دانشکده پرستاری و مامایی، درج و بارگذاری اطلاعات ارسالی در ساب پورتال دانشکده، Admin اصلی ساب پورتالهای مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)، آموزش ، راهنمایی و رفع اشکالات نرم افزاری مسئولان ساب پرتالهای دانشکده پزشکی، پیراپزشکی، معاونت آموزش و مدیریت آموزش
پست الکترونیک:Asgari2015@gmail.com

*********************************************************************************************************************

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم پروین رستگاری
سمت اداری: مسئول دفتر 
شرح وظایف: مسئول دفتر معاون تحقیقات و فناوری
پست الکترونیک: parvin_rastegari@yahoo.com

*********************************************************************************************************************

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم شقایق خدادادی
سمت اداری: کارشناس پژوهش
شرح وظایف: ارزیابی ایندکس مقالات و ورود اطلاعات مقالات و خلاصه مقالات به سامانه پژوهشی
پست الکترونیک:

*********************************************************************************************************************

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم فاطمه زارعی
سمت اداری: کارشناس پژوهش
شرح وظایف: تنظیم نامه تصویب طرح و ارائه کد تصویب به مجریان طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه ها، تنظیم و عقد قراردادهای امانی و پیمانی با مجریان طرحهای مصرف و تحویل آن به مجری و داخل پرونده ، ارسال گزارش نهایی طرحها به داور جهت داوری،  صدور گواهی همکار طرح برای درخواست کنندگان ، معرفی نامه به مجریان و همکاران طرحها و پایان نامه ها به مراکز تابعه استان جهت همکاری با آنان در کل استان ، تائید و امضاء تسویه حساب پ‍ژوهشی دانشجویان فارغ التحصیل ، تنظیم نامه لغو طرحها و پایان نامه ها، تنظیم نامه اتمام طرح طرحها و پایان نامه ها  و ثبت و بایگانی پرونده های طرحها و پایان نامه ها
پست الکترونیک:

کلید واژه ها: کارکنان وظایف معاونت تحقیقات و فناوری

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۸