پرسنل

ردیف

نام و نام خانوادگی

اعضای کمیته

مدرک تحصیلی

شروع فعالیت

1

سرکار خانم دکتر سهیلا طاهری

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

پزشک عمومی

97

2

سرکار خانم فاطمه امیری

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

کارشناسی ارشد آمارزیستی

97

3

جناب آقای امیر علی متقی

دبیر کمیته اخلاق دانشجویی

دانشجوی رشته پزشکی

96

آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۳۹۷