مطالب مرتبط با کلید واژه " معرفی "


معرفی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک از واحدهای وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه است که با هدف ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان از طریق فراهم نمودن بستری مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق، ایجاد انگیزه و گسترش ...