مطالب مرتبط با کلید واژه " کمیته ها و شوراها "


کمیته ها و شوراها

کمیته‌ها و شوراهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک در یک نگاه   معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک، دارای 2 کمیته و 5 شورا به این شرح است: - کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه - کمیته منطقه‌ای اخلاق در پژوهش های ...