معاون مدیران فرهنگی و دانشجویی

تعداد بازدید:۱۰۶۳
معاون مدیران فرهنگی و دانشجویی

نام و نام خانوادگی : مجید مولایی
مدرک تحصیلی : کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
نشانی محل کار: اراک -سردشت -میدان بسیج - خیابان بیمارستان امیرالمومنین(ع) - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) -  معاونت فرهنگی دانشجویی

شماره تلفن محل کار: 34173509-086
 
شماره نمابر محل کار: 
 
سوابق شغلی / مدیریتی:

 
1.      تکنیسین فوریتهای پزشکی از سال 1370 تا 1379
 
 
2.      کارشناس امور دانشجویان از سال 1379 تا 1381
 
 
3.      رئیس اداره خوابگاهها و تغذیه از سال 1381 تا سال 1386
 
 
4.      رئیس اداره امورفرهنگی و فوق برنامه از سال 1386 تا سال 1388
 
 
5.      معاون مدیر دانشجویی فرهنگی از سال 1388 تا سال 1392
 
 
6.      کارشناس پژوهش از سال 1392 تا 1393
 
 
7.      معاون مدیر  از سال 1393 تاکنون
 

 

کلید واژه ها: مجید مولایی علوم پزشکی اراک