اخبار اصلی - آرشیو

تجربیات پزشکان چینی در پیشگیری وکنترل کرونا ویروس ۲۰۱۹ در نوزادان

در راستای برنامه های پیشگیری و انتقال ویروس کرونا " مقاله تجربیات پزشکان چینی در پیشگیری و کنترل کرونا ویروس ۲۰۱۹ " جهت مطالعه و کاربرد همکاران محترم در مراکز آموزشی درمانی، دولتی و غیر دولتی به پیوست ارسال می گردد.

ادامه مطلب