اخبار

نسخه هشتم راهنمای تشخیص و درمان کووید-۱۹ در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

با سلام به پیوست نسخه هشتم راهنمای تشخیص و درمان کووید-۱۹ در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری، جهت ابلاغ و اجرا درکلیه مراکز درمانی تحت پوشش ارسال می¬گردد. مجدداً تاکید می¬شود کلیه مداخلات درمانی در ارتباط با COVID-۱۹ باید مطابق این دستورالعمل صورت پذیرد، هرگونه پیشنهاد از کمیته¬های علمی استان¬ها پس از طرح در کمیته علمی کشوری، درصورت تایید به راهنمای کشوری اضافه و یا به صورت کارآزمایی بالینی مطابق استاندارد قابلیت اجرایی خواهد یافت. ((دکتر سعید نمکی))

ادامه مطلب

نشست با مسئولین بلوک‌زایمان های مراکز درمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه گالری

♦️نشست با مسئولین بلوک ‌زایمان های مراکز درمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه در روز سه شنبه ۹۹/۶/۴ در خصوص مروری بر اهم دستورالعملهای نظام مراقبت مرگ مادری, بیماری کرونا و مادر باردار ,نحوه گزارش گیری از سامانه ایمان توسط کارشناسان دفتر مامایی حوزه معاونت درمان در حال برگزاری می باشد.

ادامه مطلب

جلسه ارتقاء اورژانس ها به صورت ویدئو کنفرانس با روسای شهرستانها برگزار شد. گالری

جلسه ارتقا اورژانس ها مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ با حضور ریاست محترم دانشگاه,معاونین محترم , مدیر محترم امور بیماریها ، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی , ریاست و مدیران بیمارستانهای استان و کارشناسان مربوطه برگزار گردید.

ادامه مطلب

کمیته مشورت مادر باردار و بیماری کرونا مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ گالری

کمیته مشورت مادر باردار و بیماری کرونا مورخ ۹۹/۵/۲۶ در سالن کنفرانس ستاد دانشگاه با حضور معاونین محترم درمان وبهداشت , مدیرگروه محترم داخلی ,بیهوشی , عفونی و زنان همچنین روسای محترم ببمارستانهای امیرکبیر و امیرالمومنین(ع) و کارشناسان محترم مامایی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه از نظرات تخصصی مدیر گروه داخلی و فوق تخصص محترم ریه دانشگاه استفاده شد.

ادامه مطلب

جلسه تعیین و تکلیف سانتر کرونا و انتقال بخش داخلی در روز سه شنبه ۱۳۹۹/۵/۱۴

جلسه فوق با حضور مشاور محترم ریاست دانشگاه , معاون های محترم درمان, آموزشی, مدیران محترم گروههای آموزشی ، ریاستهای محترم دانشکده پزشکی,بیمارستان امرالمومنین , و جمعی از مدیران محترم دانشگاه علوم پزشکی در دفتر معاونت درمان دانشگاه تشکیل شد.

ادامه مطلب