اخبار

آخرین پروتکل ویرایش شده مراقبت های ویژه از بیماران کرونایی - مهم - فوری

با سلام و احترام همانگونه که استحضار دارید، درصدی از بیماران کووید-۱۹ نیاز به بستری و اخذ خدمات در بخش مراقبت های ویژه پیدا می کنند، بدیهی است بهره مندی از دستورالعمل های تجربه شده و مبتنی بر شواهد علمی به عنوان یک چارچوب کلی و راهنما می تواند مفید و موثر واقع گردد . لذا در این راستا، آخرین پروتکل ویرایش شده مراقبت های ویژه از بیماران کرونایی که توسط انجمن مراقبت های ویژه ایران تدوین شده است جهت بهره برداری ارسال می گردد .

ادامه مطلب
پروتکل درمان سرپایی و بستری بیماران COVID-۱۹- نسخه ۲۰ اسفند

پروتکل درمان سرپایی و بستری بیماران COVID-۱۹- نسخه ۲۰ اسفند

نسخه سوم " فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID-۱۹ در سطوح بستری و سرپایی به انضمام "راهنمای تریاژ مادر باردار و بیماریCOVID- ۱۹ " و نسخه دوم "دستورالعمل اجرایی نحوه تأمین و توزیع داروی مورد نیاز و پیگیری بیماران تحت درمان سرپایی COVID ۱۹" جهت اجرا در کلیه مراکز درمانی تحت پوشش به پیوست ابلاغ می گردد. با هدف کاهش بار بستری و کاهش احتمال انتقال ویروس مطابق مصوبه کمیته علمی کرونا، صرفأ افرادی که در معرض خطر بیشتر عوارض COVID ۱۹ هستند، در صورتی که اندیکاسیون بستری نداشته باشند، مطابق دستورالعمل می‌توانند درمان سرپایی ۲ داروئی را با مراقبت فعال روزانه دریافت¬ کنند و برای سایر افراد علامت‌دار که اندیکاسیون بستری هم ندارند نباید دارو تجویز شود (پیوست ۱ فلوچارت تشخیص و درمان سرپائی و بستری COVID ۱۹) از آنجا که کلیه افرادی که واجد شرایط دریافت داروی سرپائی هستند باید به صورت روزانه توسط مراقبین سلامت و بهورزان مطابق دستورالعمل از نظر علائم پیگیری شوند، تجویز و تحویل داروی سرپائی به این افراد باید با نظارت مستقیم و ثبت و گزارش دهی در سامانه سیب انجام شود. بدیهی است مصرف بی رویه داروها ضمن اتلاف منابع و کاهش امکان دسترسی افراد واجد شرایط به دارو، می¬تواند منجر به ایجاد مقاومت¬های داروئی شود. به همین منظور رعایت کلیه مفاد "دستورالعمل نحوه تأمین و توزیع و پیگیری درمان سرپائی COVID ۱۹ "بسیار حائز اهمیت است. مشخصات کلیه بیماران بستری در بیمارستان که تحت درمان COVID۱۹ قرار دارند باید توسط رابط بهداشتی در سامانه سیب ثبت شود.

ادامه مطلب