اداره امور پرستاری

تعداد بازدید:۴۹۸۸

پرستاری تمام مراقبت های مستقل و یا مشارکتی به شکل فردی یا از تمام سنین،گروه ها ،جوامع چه بیمار و غیر بیمار در تمام زمینه ها را احاطه می کند.پرستاری شامل بهبود سلامتی،جلوگیری از بیماری و مراقبت از فرد بیمار،ناتوان و یا در حال مرگ است. ارتقاء و دفاع از ایمنی محیط،تحقیق و مشارکت در شکل دهی سیاستهای بهداشتی در مدیریت سیستم های سلامت و بیماری و آموزش به عنوان نقش کلیدی در پرستاری است.

تعریف پرستار:

پرستار یکی از اعضای  کلیدی در گروه مراقبت های بهداشتی - درمانی است که دارای توان علمی و عملی مناسب با دانش روز  جهت انجام کلیه مراقبت های پرستاری در سه سطح پیشگیری-مراقبت- و نوتوانی با تاکید بر آموزش و پژوهش می باشد. پرستاری حرفه منحصر بفردی است زیرا پاسخ افراد و خانواده ها به ارتقای سلامت،حفظ سلامت و مشکلات بهداشتی را مشخص می کند. پرستاران بسیاری از نقش های همزمان : مراقبتی-درمانی-حفاظتی-آموزشی و پژوهشی-هماهنگی-حمایتی و مدیریتی  را در مواجهه با مددجویان ایفا می نمایند.

اهداف پرستاری

چهار هدف مهم پرستاری در تعاریف پرستاری وجود دارد:

1- ارتقاء سلامتی 2- پیشگیری از بیماری 3- حفظ سلامتی 4- تسهیل تطابق با مرگ و ناتوانی.

برای دستیابی به این اهداف ،پرستار باید دانش،مهارتها و تفکر بحرانی خود را برای دادن مراقبت در نقش های مختلف پرستاری به کار برد.

پرستار برای بهبود دانش مراقبت از بیمار،باید شایستگی های شناختی،تکنیکی،میان فردی،اخلاقی و قانونی ضروری را کسب نماید.نقش اولیه پرستار به عنوان مراقبت دهنده با نقش های دیگری مانند ارتباط،آموزش،مشاوره،راهنما و رهبر و پژوهش مستحکم تر گردد.

معرفی واحد :

دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یکی از واحد های زیر مجموعه معاونت درمان دانشگاه  می باشد که طبق شرح وظایف تعیین شده در حوزه معاونت درمان  انجام وظیفه می نماید. 

اهم شرح وظایف اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی:

حیطه آمار، برآورد و توزیع کادر پرستاری :

 • برآورد نیروی مورد نیاز بیمارستانها بر اساس استاندارد های موجودو ارایه راهکار جهت رسیدن به وضع مطلوب
 •  کنترل و نظارت بر توزیع صحیح کادر پرستاری در بخشها
 • اعلام نظر در خصوص کادر پرستاری  انتقالی ،مامور و متقاضیان باز نشستگی
 • همکاری در استخدام و بکار گیری کادر پرستاری
 • حیطه کنترل کیفی،پایش وارزشیابی خدمات پرستاری :
 • پایش و ارزشیابی مستمر خدمات کمی و کیفی پرستاری به مددجویان
 • سنجش توانمندیهای مورد نیاز در سه سطح دانش،نگرش و رفتار کادر پرستاری
 • ارزیابی از کفایت و مناسب بودن تجهیزات مورد نیاز جهت ارایه خدمت مطلوب مراقبتی به مددجویان

حیطه آموزش،بهسازی و توانمند سازی کادر  پرستاری :

 • تعیین نیاز های آموزشی کادر پرستاری
 • برگزاری سمینار،کارگاه و همایش های پرستاری
 • ارزشیابی اثر بخشی دوره های آموزشی
 • نظارت بر عملکرد کمیته آموزش پرستاری و پرونده های آموزشی کادر پرستاری در بیمارستان ها

حیطه ارتباطات و امور فرهنگی :

 • پیگیری و برگزاری مراسم مختلف نظیر هفته سلامت،روز پرستارو...
 • برنامه ریزی در خصوص استقرار و رعایت موازین شرعی و اخلاق پرستاری در راستای رعایت منشور حقوق بیمار
 • نمایان ساختن جایگاه فرهنگی و حرفه ای پرستاری
 • آموزش سلامت به جمعیت تحت پوشش و جامعه نظیر آموزش عمومی احیاء و کمک های اولیه به گروههای هدف

نیروی انسانی:

  نیروی انسانی دفتر پرستاری دانشگاه  شامل  یک مدیر پرستاری- یک کارشناس مسئول پرستاری و دو  کارشناس امور پرستاری می باشد.

 نام و نام خانوادگی

 مدرک تحصیلی

عنوان پست

صدیقه خلیلی

کارشناس پرستاری

رئیس اداره پرستاری دانشگاه

نوشین اسکندری

کارشناس پرستاری

کارشناس اداره پرستاری

نفیسه صالحی

کارشناس ارشد پرستاری

کارشناس اداره پرستاری

فاطمه آذین مهر

کارشناس

کارشناس نیروی انسانی اداره پرستاری

 
آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰