آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
چک لیست نظارتی مراکز مشاوره و ارائه مراقبت پرستاری در منزلاداره پرستاری
فرم آموزش به بیماراداره پرستاری
یکسان سازی فرمت صورتجلساتاداره پرستاری
دستورالعمل امحاء پرونده بستری درمانگاه و دفاتر گزارش سوپروایزر در بخشهای بستریآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل ارائه پرونده پزشکی به بیمارآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه استاندارد سازی تابلو و سرنسخه های پزشکیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه اخذ مجوز تزریقات در محل مطبواحد صدور پروانه ها
آئین نامه دفتر کار گفتار درمانیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تعیین حدود صلاحیت ماماهای کارشناس و کارشناس ارشدواحد صدور پروانه ها
آیین نامه دفتر کار تغذیهواحد صدور پروانه ها
آیین نامه دفتر کار کاردرمانیواحد صدور پروانه ها
ابلاغ متمم دستورالعمل ارایه پرونده پزشکی به بیمارآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه دفتر کار شنوایی سنجیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه دفتر کار اپتومتریواحد صدور پروانه ها
کدینگ ابلاغی وزارتآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه مرکز تخصصی طب کارواحد صدور پروانه ها
آیین نامه مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامتواحد صدور پروانه ها
فرم مددکاری اجتماعیآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه تأسیس سلامت کده طب سنتیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه اخذ مجوز خدمات گردشگری سلامتواحد صدور پروانه ها