آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۸۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
لیست آزمایشگاههای خصوصی و دولتی - نوروز ۹۹کشیک های نوروز ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی سیاه زخم ۹۹/۴/۲۵واحد کنترل عفونت
لیست مراکز دندانپزشکی - نوروز ۹۹کشیک های نوروز ۱۳۹۹
لیست مراکز تصویر برداری - نوروز ۹۹کشیک های نوروز ۱۳۹۹
لیست تجهیزات و داروهای ترالی اورژانس مراکز درمان سوء مصرف موادواحد MMT
لیست درمانگاههای عمومی - نوروز ۹۹کشیک های نوروز ۱۳۹۹
تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر - در بخش خصوصی استان مرکزیواحد MMT
آئین نامه استاندارد سازی تابلوها و سرنسخه های موسسات پزشکیواحد MMT
فرم های تعهد نامه و فرم تعیین جانشین مسئول فنیواحد MMT
فرم های پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادونواحد MMT
چک لیست نظارتی مراکز مشاوره و ارائه مراقبت پرستاری در منزلاداره پرستاری
پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادونواحد MMT
فرم آموزش به بیماراداره پرستاری
وبینار اصول تشخیص نویسی و مستندسازی پرونده های پزشکی با حضور جناب آقای دکتر جمالیانآمار و سطح بندی خدمات
یکسان سازی فرمت صورتجلساتاداره پرستاری
دستورالعمل امحاء پرونده بستری درمانگاه و دفاتر گزارش سوپروایزر در بخشهای بستریآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ایام نوروزی ۱۳۹۹ مرتبط با ارائه خدمات درمان مبتلایان به کووید ۱۹واحد کنترل عفونت
دستورالعمل ارائه پرونده پزشکی به بیمارآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه استاندارد سازی تابلو و سرنسخه های پزشکیواحد صدور پروانه ها
دستورالعمل انجام اعمال جراحی الکتیو در ایام پاندمی ویروس COVID -۱۹واحد کنترل عفونت