آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۸۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بسته آموزشی و راهنمای بالینی درمان در اورژانس پیش بیمارستانیاداره نظارت بر درمان
دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد قلبیاداره نظارت بر درمان
دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد قلبیاداره نظارت بر درمان
مدیریت درمان سکته حاد قلبی ( ویژه گروه هدف غیر پزشکی)اداره نظارت بر درمان
شناسنامه استاندارد خدمات توانبخشی سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
آیین نامه استاندارد سازی تابلو و سرنسخه های پزشکیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه اخذ مجوز تزریقات در محل مطبواحد صدور پروانه ها
آئین نامه دفتر کار گفتار درمانیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تعیین حدود صلاحیت ماماهای کارشناس و کارشناس ارشدواحد صدور پروانه ها
آیین نامه دفتر کار تغذیهواحد صدور پروانه ها
آیین نامه دفتر کار کاردرمانیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه دفتر کار شنوایی سنجیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه دفتر کار اپتومتریواحد صدور پروانه ها
آیین نامه مرکز تخصصی طب کارواحد صدور پروانه ها
آیین نامه مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامتواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس سلامت کده طب سنتیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه اخذ مجوز خدمات گردشگری سلامتواحد صدور پروانه ها
آیین نامه موسسه ارتوپدی فنیواحد صدور پروانه ها