آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۷۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه دفتر کار شنوایی سنجیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه دفتر کار اپتومتریواحد صدور پروانه ها
کدینگ ابلاغی وزارتآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه مرکز تخصصی طب کارواحد صدور پروانه ها
آیین نامه مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامتواحد صدور پروانه ها
فرم مددکاری اجتماعیآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه تأسیس سلامت کده طب سنتیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه اخذ مجوز خدمات گردشگری سلامتواحد صدور پروانه ها
آیین نامه موسسه ارتوپدی فنیواحد صدور پروانه ها
فرم ارزیابی اولیه بیمارآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه مرکز مشاوره و ارائه خدمات بالینی در منزلواحد صدور پروانه ها
فرم های تغذیهآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه تأسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات ماماییواحد صدور پروانه ها
تعاریف جدید در ثبت تخت فعال و بیماران اورژانسی در سامانه آوابآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه تأسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری + فرم هاواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس موسسه پزشکی هسته ایواحد صدور پروانه ها
آیین نامه مرکز جامع توانبخشی + اصلاحیهواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس موسسه فیزیوتراپیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس مرکز درمان سوء مصرف موادواحد صدور پروانه ها