آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه اخذ مجوز تزریقات در محل مطبواحد صدور پروانه ها
دستورالعمل شرایط پذیرش بیماران در بیمارستان ها پس از بحران کروناواحد کنترل عفونت
آئین نامه دفتر کار گفتار درمانیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تعیین حدود صلاحیت ماماهای کارشناس و کارشناس ارشدواحد صدور پروانه ها
آیین نامه دفتر کار تغذیهواحد صدور پروانه ها
آیین نامه دفتر کار کاردرمانیواحد صدور پروانه ها
ابلاغ متمم دستورالعمل ارایه پرونده پزشکی به بیمارآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه دفتر کار شنوایی سنجیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه دفتر کار اپتومتریواحد صدور پروانه ها
کدینگ ابلاغی وزارتآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه مرکز تخصصی طب کارواحد صدور پروانه ها
آیین نامه مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامتواحد صدور پروانه ها
فرم مددکاری اجتماعیآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه تأسیس سلامت کده طب سنتیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه اخذ مجوز خدمات گردشگری سلامتواحد صدور پروانه ها
آیین نامه موسسه ارتوپدی فنیواحد صدور پروانه ها
فرم ارزیابی اولیه بیمارآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه مرکز مشاوره و ارائه خدمات بالینی در منزلواحد صدور پروانه ها
فرم های تغذیهآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه تأسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات ماماییواحد صدور پروانه ها