آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۷۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه تأسیس سلامت کده طب سنتیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس مرکز جراحی محدودواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس مرکز درمان سوء مصرف موادواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس مرکز درمان ناباروریواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری + فرم هاواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات ماماییواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس موسسه پزشکی هسته ایواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس موسسه رادیولوژی و مراکز تصویر برداریواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس موسسه فیزیوتراپیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تعیین حدود صلاحیت ماماهای کارشناس و کارشناس ارشدواحد صدور پروانه ها
آیین نامه جدید تأسیس موسسات خیریهواحد صدور پروانه ها
آیین نامه جدید ضوابط مسئول فنیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه جدید مرکز شیمی درمانی + ضوابط ساختمانیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه دفتر کار کاردرمانیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه دفتر کار اپتومتریواحد صدور پروانه ها
آیین نامه دفتر کار تغذیهواحد صدور پروانه ها
آیین نامه دفتر کار شنوایی سنجیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه مرکز تخصصی طب کارواحد صدور پروانه ها
آیین نامه مرکز جامع توانبخشی + اصلاحیهواحد صدور پروانه ها