آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۴۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه تأسیس درمانگاه ایمونولوژیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی پوست و موواحد صدور پروانه ها
استانداردهای فضای ایزولهواحد کنترل عفونت
آیین نامه تأسیس درمانگاه غیرتهاجمی قلب و عروقواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی دیابتواحد صدور پروانه ها
دستورالعمل مرتبط با سنجه های اعتباربخشی محور مدیریت اطلاعات سلامت - شماره ۴آمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی داخلیواحد صدور پروانه ها
دستورالعمل مرتبط با سنجه های اعتباربخشی محور مدیریت اطلاعات سلامت - شماره ۳آمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی و دستورالعمل خدمات دندانپزشکی همراه با خدمات بیهوشیواحد صدور پروانه ها
دستورالعمل مرتبط با سنجه های اعتباربخشی محور مدیریت اطلاعات سلامت - شماره ۲آمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه تأسیس درمانگاه عمومیواحد صدور پروانه ها
دستورالعمل مرتبط با سنجه های اعتباربخشی محور مدیریت اطلاعات سلامت - شماره ۱آمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه تأسیس مرکز درمان ناباروریواحد صدور پروانه ها
فرم پیشرفت بالینی نوزاد - ویژه پزشکآمار و سطح بندی خدمات
راهنمای فنی روشهای کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهیمدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
آیین نامه تأسیس مرکز جراحی محدودواحد صدور پروانه ها
دستورالعمل جدید سامانه آوابآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه تأسیس بیمارستانواحد صدور پروانه ها
چک لیست ارزیابی آزمایشگاههای پزشکی -۱۳۹۸اداره آزمایشگاهها
آیین نامه جدید ضوابط مسئول فنیواحد صدور پروانه ها