آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه تأسیس درمانگاه ایمونولوژیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی پوست و موواحد صدور پروانه ها
استانداردهای فضای ایزولهواحد کنترل عفونت
آیین نامه تأسیس درمانگاه غیرتهاجمی قلب و عروقواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی دیابتواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی داخلیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی و دستورالعمل خدمات دندانپزشکی همراه با خدمات بیهوشیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه عمومیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس مرکز درمان ناباروریواحد صدور پروانه ها
فرم پیشرفت بالینی نوزاد - ویژه پزشکآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه تأسیس مرکز جراحی محدودواحد صدور پروانه ها
دستورالعمل جدید سامانه آوابآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه تأسیس بیمارستانواحد صدور پروانه ها
چک لیست ارزیابی آزمایشگاههای پزشکی -۱۳۹۸اداره آزمایشگاهها
آیین نامه جدید ضوابط مسئول فنیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه جدید تأسیس موسسات خیریهواحد صدور پروانه ها
آیین نامه جدید مرکز شیمی درمانی + ضوابط ساختمانیواحد صدور پروانه ها
فرم رتینوپاتی نارسی (ROP)واحد نوزادان
فرم پسخوراند و ارجاع نوزاد نارس در معرض خطر رتینوپاتیواحد نوزادان
راهنمای فنی گزارش آسیب شناسی در نرم افزارهای حوزه سلامتاداره آزمایشگاهها