آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۲۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه موسسه ارتوپدی فنیواحد صدور پروانه ها
ابزار اسکوپی نامه شماره ۲۱۶۰ ضد عفونی سطح بالاواحد کنترل عفونت
ابلاغ متمم دستورالعمل ارایه پرونده پزشکی به بیمارآمار و سطح بندی خدمات
ابلاغیه درخصوص طراحی و اصلاح فرم های پروندهآمار و سطح بندی خدمات
اختصارات پزشکی زنان و زایمانآمار و سطح بندی خدمات
استاندارد شیت ICUآمار و سطح بندی خدمات
استاندارد شیت NICUآمار و سطح بندی خدمات
استاندارد شیت PICUآمار و سطح بندی خدمات
استانداردهای فضای ایزولهواحد کنترل عفونت
الزامات اخذ رضایت آگاهانه و پروسیجرهای تهاجمیآمار و سطح بندی خدمات
امحاء مدارک پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
بخشنامه ابلاغی ۱۲۱۴۵ رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر (نمونه گیری)واحد کنترل عفونت
بخشنامه شماره ۱۱۶۹۵(جدا سازی بیماران همودیالیز مبتلا به هپاتیت ، HIV)واحد کنترل عفونت
بخشنامه کشوری شماره ۱۳۳۳۱ بهداشت دستواحد کنترل عفونت
بسته آموزشی و راهنمای بالینی درمان در اورژانس پیش بیمارستانیاداره نظارت بر درمان
پاسخ به استعلام پرونده های زایمانی و شیت های ویژهآمار و سطح بندی خدمات
پرونده بلوک زایمانیآمار و سطح بندی خدمات
تشخیصی نویسیآمار و سطح بندی خدمات
تعاریف جدید در ثبت تخت فعال و بیماران اورژانسی در سامانه آوابآمار و سطح بندی خدمات
تعاریف عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشتیواحد کنترل عفونت