آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل مرتبط با سنجه های اعتباربخشی محور مدیریت اطلاعات سلامت - شماره ۴آمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی داخلیواحد صدور پروانه ها
دستورالعمل مرتبط با سنجه های اعتباربخشی محور مدیریت اطلاعات سلامت - شماره ۳آمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی و دستورالعمل خدمات دندانپزشکی همراه با خدمات بیهوشیواحد صدور پروانه ها
دستورالعمل مرتبط با سنجه های اعتباربخشی محور مدیریت اطلاعات سلامت - شماره ۲آمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه تأسیس درمانگاه عمومیواحد صدور پروانه ها
دستورالعمل مرتبط با سنجه های اعتباربخشی محور مدیریت اطلاعات سلامت - شماره ۱آمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه تأسیس مرکز درمان ناباروریواحد صدور پروانه ها
فرم پیشرفت بالینی نوزاد - ویژه پزشکآمار و سطح بندی خدمات
راهنمای فنی روشهای کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهیمدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
آیین نامه تأسیس مرکز جراحی محدودواحد صدور پروانه ها
دستورالعمل جدید سامانه آوابآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه تأسیس بیمارستانواحد صدور پروانه ها
چک لیست ارزیابی آزمایشگاههای پزشکی -۱۳۹۸اداره آزمایشگاهها
آیین نامه جدید ضوابط مسئول فنیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه جدید تأسیس موسسات خیریهواحد صدور پروانه ها
آیین نامه جدید مرکز شیمی درمانی + ضوابط ساختمانیواحد صدور پروانه ها
فرم رتینوپاتی نارسی (ROP)واحد نوزادان
فرم پسخوراند و ارجاع نوزاد نارس در معرض خطر رتینوپاتیواحد نوزادان
راهنمای فنی گزارش آسیب شناسی در نرم افزارهای حوزه سلامتاداره آزمایشگاهها